Nama Pelapak MADU SARKARA MADHU
Alamat Komplek Pradha Ciganitri Blok B. 118
No Hp 085221563189
Alamat Email heskovizenako.chan@gmail.com
Keterangan Madu Alam HAsil Bumi Jawa Barat